VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO,.LTD. is a company that creates battery energy storage devices.

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2018 เป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำรองในทั่วประเทศไทย

แนะนำบริษัท

     บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2018 เป็นบริษัทแห่งเดียวที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำรองในประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต ตลอดจนการขายแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือและฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ เป็นต้น โดยโรงงานทั้งสองเเห่งตั้งอยู่ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางเมตร พนักงานมากกว่า 100 คน และ เป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

     ปัจจุบัน เราได้พัฒนาระบบสายผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน และได้เริ่มธุรกิจออฟไลน์ โดยลูกค้าหลักเป็น กลุ่มลูกค้าค้าปลีกไอทีคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น COM7, Jaymart, Power Buy, JIB, Studio, Office Mate เป็นต้น ขณะเดียวกันเราก็ได้ครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมชั้นนำในตลาดไทย และยังได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น 7-Eleven, BIG-C, TESCO, DIY, Power mall อีกทั้งยังร่วมมือกับบริษัทเทรดดิ้ง ทำให้ธุรกิจออฟไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

     เวกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งมั่นสร้างแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยและได้นำผลิตภัณฑ์ชั้นนำสู่ผู้บริโภคในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งเสริมความก้าวหน้าเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอัจฉริยะในประเทศไทย

 

     ALPHA.X เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จด้านการชาร์จ และมีการขยายขอบเขตของธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น โดยการเปิดแบรนด์ในเครืออื่นๆ เช่น VEGER, MOFIT ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ มีประสิทธิภาพโดดเด่นด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5C สมาร์ทโฮม โสตศาสตร์อัจฉริยะ การดูแลสุขภาพและการรักษาทางการเเพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 5 ล้านคน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยในปี 2018 ขายสินค้าได้ 400,000 ชิ้น ปี 2019 ขายได้ 750,000 ชิ้น และปี 2020 ขายได้ 1.2 ล้านชิ้น ต่อมาในปี 2020 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ยังคงรักษาการเติบโตของธุรกิจได้และในปี 2021 เดือนกรกฎาคม มียอดขายแบตเตอรี่สำรองสูงถึง 300,000 ชิ้น

วัฒนธรรมองค์กร

     Alpha มาจากอักษรตัวแรก ( α ) ของอักษรกรีก มีความหมายว่าจุดเริ่มต้นแรก คนแรก ผู้สร้างสรรค์คนแรก เป็นต้น นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อแสดงเจตจำนงถึงความทะเยอทะยาน มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ

 

     เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จัดทำอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

 

     สำหรับทีมงาน: มุ่งมั่นในการทำงาน แบ่งปันความมั่งคั่ง ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าหาญในการพัฒนา และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

     ภารกิจ: ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ 3C คุณภาพสูงที่เป็นแบบ "Made in Thailand"

 

     วิสัยทัศน์: ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ "Made in Thailand" ที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและการเติบโตอย่างมั่นคง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

     สำหรับคู่ค้า: สร้างผลประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่าย รักษาความสัมพันธ์อันดีและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพยอดขายของลูกค้า