VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO,.LTD. is a company that creates battery energy storage devices.

ทีมงานของเรา

บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2018 เป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำรองในทั่วประเทศไทย

ทีมงานของเรา

     พนักงาน คือฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจหลักที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนเจตนารมณ์ต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นเวเกอร์จึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิด ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ ด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม ไปจนถึงสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานอย่างครบถ้วน วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้น แต่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัท

 

     สำนักงาน : เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (VEGER ELECTRONICS)

     ก่อตั้งเมื่อ:  1 มีนาคม พ.ศ. 2564

     ที่อยู่: อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 11  เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

     พื้นที่: 1100 ตารางเมตร

     จำนวนพนักงาน: มากกว่า 60 คน

     โครงสร้างบริษัท : คณะกรรมการบริหาร แผนการวางแผนแบรนด์ แผนกการตลาด แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ แผนกจักซื้อ แผนกออกแบบ แผนกวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี แผนกบริการหลังการขาย

     บทบาทและหน้าที่ : กำหนดแผนพัฒนาในระยะยาว วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  วางแผนผลิตภัทฑ์ การพัฒนาและช่องทางการตลาด การดูและลูกค้าและให้ให้บรการหลังการขาย

     ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เซินเจิ้น

     ก่อตั้งเมื่อ: มิถุนายน พ.ศ. 2564

     ที่อยู่: B3-205 zhimei,Bao’an District,Shenzhen, China.

     พื้นที่: 905 ตารางเมตร

     จำนวนพนักงาน: มากกว่า 23 คน

     โครงสร้างบริษัท: องค์กรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ออกแบบอย่างบูรณาการ การวิจัยและพัฒนา การจัดการซัพพลายเชน การขายและการบริการ

     บทบาทหน้าที่: วิธีการออกแบบ การจัดการซัพลายเชน คลังสินค้า การขนส่ง ระบบการเงินอย่างมีคุณภาพ

การออกแบบID (ID Design)

     เรามีทีมงานฝ่ายออกแบบดีไซน์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการทำงานมามากกว่า 15 ปี ในด้านการออกแบบรูปทรงและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตออกแบบสินค้าได้ก้าวทันความต้องการทางตลาดและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของตลาดในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

 

วิธีการจัดการ (Solution)

     เรามีโรงงานซัพพลายเออร์ที่มีระบบ และได้รับมาตรฐานสากลด้านแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปและแผนการ ผลิตแผงวงจรอย่างมืออาชีพจำนวนมาก เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการจัดการเทคโนโลยีที่นำสมัยหลากหลายแบบ เรามีทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D ร่วมกับทีมออกแบบอิสระชั้นนำของประเทศ เราเข้าใจประเด็นหลักของความต้องการทางการตลาด ก้าวพร้อมไปกับการเป็นผู้พัฒนาและเป็นผู้นำเทรนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการคุณภาพ (Quality Control)

     โรงงานของเรามีระบบปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและได้รับยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และยังได้รับรองคุณภาพมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมด้วย มั่นใจในระบบการจัดการคุณภาพภายในและมีช่างเทคนิคเฉพาะด้านดำเนินการตรวจสอบควบคุมและออกแบบการใช้วัสดุในการผลิต ขึ้นแบบตัวอย่างสินค้า มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานมาตรฐาน ดำเนินการสุ่มตรวจสินค้าและเยี่ยมเยือนดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

 

การจัดการซัพพลายเชน (Procurement Supply Chain)

     การจัดซื้อจัดหาตอบสนองครอบคลุมอุปสงค์อุปทาน การพัฒนาด้านการออกแบบ ด้านการผลิต ด้านการจัดหาวัสดุเพื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค เช่น พาวเวอร์แบงค์ หัวชาร์จ สายชาร์จ เครื่องเสียง หูฟังบลูทูธ ปลั๊กไฟ ฯลฯ เรามีเครื่องมือพร้อมในทุกๆด้าน อาทิเช่น เครื่องพิมพ์3 มิติ เครื่องขึ้นแบบแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องพิมพ์สกรีน เครื่องเลเซอร์ โรงงานของเราการันตีคุณภาพทุกชิ้นงานมั่นใจได้

 

โลจิสติกและคลังสินค้า (Warehouse Logistics)

     สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศรายใหญ่ สร้างระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ พร้อมกับวิธีการขนส่งแบบครบวงจร เช่น การขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก และอาศัยความสามารถด้านการจัดเก็บและการถ่ายส่งสินค้าที่แข็งแกร่งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด

 

การเงิน

     มีกระบวนการชำระเงินที่ครบถ้วน และสามารถใช้เช็ค ตั๋วธนาณัติ เงินสดสำหรับการชำระเงิน ควบคุมทางการเงินของบริษัทย่อยและสาขาในต่างประเทศ ปรับปรุงระบบการเงินให้ดีขึ้น วางแผนเงินทุนของแต่ละบริษัทอย่างมีเหตุผล เพื่อการซื้อขายสินค้าได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ